Par projektu

Datu rīkā apkopota statistika par vidējās izglītības centralizētajiem eksāmeniem Latvijā.

Dati

Rīka izveides gaitā tika apstrādāti dati par 2020. - 2021. gadu, izmantojot VISC publicētos eksāmenu rezultātus.

Datu rīka izveidē netika nošķirtas dažādas vidusskolu grupas. Dati apkopoti, atsevišķi neizdalot skolas pēc to ģeogrāfiskā novietojuma vai tipa.

Autors

Datu rīka autors un īpašnieks ir SIA Turn Digital. Jautājumu, ierosinājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Pēteri Jurčenko.

Tehnisku jautājumu gadījumā sazināties ar Zani Rekšņu

Medijiem

Datu rīkā CE rezultāti Latvijā atrodamā informācija ir izmantojama ar atsauci uz avotu.


Izmaiņu vēsture

Versija 1.0.0.

2022. gada 6. jūnijs